help_outline

Porady

 • keyboard_arrow_rightSprzedaż pojazdu

  Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

  Powiadom mnie o sprzedaży swojego auta.

  Jeżeli na polisie oprócz ubezpieczenia OC miałeś ryzyka dobrowolne (np. Autocasco, NNW), zostaną one rozwiązane z dniem sprzedaży pojazdu, a niewykorzystana składka będzie zwrócona.

  Warto wiedzieć:

  – prawidłowo wypełniona umowa musi zawierać datę sprzedaży oraz pełne kupującego i sprzedającego (pesele),
  – nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie, dlatego należy mu przekazać obowiązującą polisę OC,
  – zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC przysługuje jedynie w przypadku złożenia przez nabywcę wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  – zwrot składki przesyłany jest przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

 • keyboard_arrow_rightUbezpieczenia turystyczne

  Dla ubezpieczonych w STU ERGO HESTIA:
  W razie wypadku dzwoń
  Centrum alarmowe 24h
  Tel. +48 58 550 70 12*
  * Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

  Rozpoczyna się sezon zimowy – początek wyjazdów na narty i deskę. Przed wyjazdem w góry lepiej przewidzieć czarny scenariusz, niż zakładać, że kontuzje nas akurat ominą. Pamiętajmy, wyjeżdżamy to się ubezpieczamy. Nie będę się powtarzał, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia – w tym roku zwrócę uwagę na wyłączenia – czyli coś, za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

  1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego.
  2. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych.
  3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających.

  Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony towarzystwo nie odpowiada za szkody będące następstwem:
  1) uprawiania dyscyplin sportowych: ryzykownych lub ekstremalnych;
  2) wyczynowego uprawiania dyscyplin sportowych: rekreacyjnych lub ryzykownych;
  3) wykonywania pracy w ramach zawodów podwyższonego ryzyka;
  4) terroryzmu;
  5) chorób przewlekłych.

  To wyłączenia, które znajdziemy w praktycznie każdym towarzystwie. Wyłączeń może być więcej, ale wybór odpowiedniego wariantu i dodatku zapewni właściwą ochronę.

 • keyboard_arrow_rightWypowiedzenie umowy OC z końcem okresu

  Gdy zmieniasz ubezpieczyciela, wypełnij wypowiedzenie i prześlij na mój adres insert_drive_file Pobierz PDF

 • keyboard_arrow_rightWypowiedzenie umowy OC nabywcy

  Gdy kupiłeś pojazd i nie chcesz korzystać z bieżącego ubezpieczenia insert_drive_file Pobierz PDF